Organització

L’Escola Mestral és una Cooperativa formada per tots els pares i mares dels alumnes, amb uns estatuts elaborats d’acord amb la Llei de Cooperatives vigent. La raó social és ESCOLA MESTRAL SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.

Les famílies que accedeixen a l’Escola tenen l’obligació de formar part de la Cooperativa assumint, com a mínim, un títol del capital social.

Com a socis, els pares i mares tenen dret a:

 • Utilitzar els serveis d’ensenyament per als seus fills.
 • Escollir i ser escollits per als càrrecs dels òrgans de govern de la societat.
 • Participar amb veu i vot en l’adopció d’acords en l’Assemblea General.
 • Rebre informació de la marxa econòmica de la Cooperativa.
 • Recuperar l’import de l’aportació en ser baixa de la societat.

El soci pot formar part dels següents òrgans de la Cooperativa:

 • Delegat de classe
 • Consell Rector
 • Interventors de Comptes
 • Consell Escolar

Tots aquests càrrecs no tenen retribució i són rotatius, és recomanable que la majoria de socis, pertanyin al llarg de l’escolaritat dels seus fills, a algun dels òrgans esmentats.

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona la Cooperativa. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General, i per a dur a terme la resta d’actes que li atribueixen la Llei de Cooperatives, els reglaments i els estatuts socials.

 • Presidenta: Emma Creus
 • Vicepresidenta: Núria Pericas
 • Tresorera: Cristina Mulet 
 • Secretari: Javier Martínez
 • Vocal: Jordi Suñer
 • Vocal: Emma Torrallardona
 • Vocal: Laura Aranda
 • Vocal: David Solé
 • Vocal: Sergi Manaut

Correu electrònic: tac.lartsemalocse@rotcerllesnoc

PRESIDENTA

 • Eulàlia Riera

REPRESENTANTS TITULARITAT

 • Emma Creus
 • Emma Torrallardona
 • Cristina Mulet

REPRESENTANTS PROFESSORS

 • Victòria Burgués
 • Alèxia Jansana
 • Joan Serrat
 • Núria García

REPRESENTANTS PARES i MARES

 • Elena Beltran
 • Jordi Salazar
 • Xavier Baleta
 • Eva Valenzuela

REPRESENTANT ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 • Carlos Iglesias

REPRESENTANTS ALUMNES

 • Adriana Ferrer
 • Tomàs Sánchez

L’equip directiu és l’òrgan ordinari de gestió de l’escola, i té com a missió específica corresponsabilitzar-se del funcionament ordinari del centre i impulsar-ne l’acció educativa.

La composició de l’equip directiu és la següent: el Director, el Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària i el Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat.

Directora

Eulàlia Riera

tac.lartsemalocse@areire

Cap d’educació infantil i primària

Víctor Querol

tac.lartsemalocse@loreuqv

Cap d’Estudis d’ESO i batxillerat

Emilia Ocaña

tac.lartsemalocse@anacoe

Cap d’administracio

Sílvia Acevedo

tac.lartsemalocse@odevecas

ADMINISTRACIÓ

 • Acevedo, Silvia
 • Arnau, Eva
 • Urpí, Isabel

CUINA

 • Carrasco, Pilar
 • González, Sandra
 • Lorente, Maite
 • Orge, Sonia

MATERIAL

 • Sevilla, Alicia

NETEJA

 • Carrasco, Pilar
 • Molina, Ángels

INFORMÀTICA

 • Iglesias, Carlos

MANTENIMENT

 • Haro, Pol
Cookie Consent with Real Cookie Banner