Organització

L’Escola Mestral és una Cooperativa formada per tots els pares i mares dels alumnes, amb uns estatuts elaborats d’acord amb la Llei de Cooperatives vigent. La raó social és ESCOLA MESTRAL SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.

Les famílies que accedeixen a l’Escola tenen l’obligació de formar part de la Cooperativa assumint, com a mínim, un títol del capital social.

Com a socis, els pares i mares tenen dret a:

 • Utilitzar els serveis d’ensenyament per als seus fills.
 • Escollir i ser escollits per als càrrecs dels òrgans de govern de la societat.
 • Participar amb veu i vot en l’adopció d’acords en l’Assemblea General.
 • Rebre informació de la marxa econòmica de la Cooperativa.
 • Recuperar l’import de l’aportació en ser baixa de la societat.

El soci pot formar part dels següents òrgans de la Cooperativa:

 • Delegat de classe
 • Consell Rector
 • Interventors de Comptes
 • Consell Escolar

Tots aquests càrrecs no tenen retribució i són rotatius, és recomanable que la majoria de socis, pertanyin al llarg de l’escolaritat dels seus fills, a algun dels òrgans esmentats.

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona la Cooperativa. Té competència per a establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General, i per a dur a terme la resta d’actes que li atribueixen la Llei de Cooperatives, els reglaments i els estatuts socials.

 • Presidenta: Emma Creus
 • Vicepresidenta: Núria Pericas
 • Tresorera: Cristina Mulet 
 • Secretari: Javier Martínez
 • Vocal: Jordi Suñer
 • Vocal: Emma Torrallardona
 • Vocal: Laura Aranda
 • Vocal: David Solé
 • Vocal: Sergi Manaut

Correu electrònic: tac.lartsemalocse@rotcerllesnoc

PRESIDENTA

 • Eulàlia Riera

REPRESENTANTS TITULARITAT

 • Emma Creus
 • Emma Torrallardona
 • Cristina Mulet

REPRESENTANTS PROFESSORS

 • Núria Garcia
 • Sònia Garcia-Gil
 • Xavier Sánchez
 • Joan Serrat

REPRESENTANTS PARES i MARES

 • Xavier Baleta
 • Vanesa Muñoz Paniagua
 • Cristina Sans Mestre
 • Eva Valenzuela

REPRESENTANT ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 • Carlos Iglesias

REPRESENTANTS ALUMNES

 • Chady El Abbar Lamrabet
 • Adriana Ferrer
 • Tomàs Sánchez
 • Rafa Vidal Lykova
 • Pau Portabella

L’equip directiu és l’òrgan ordinari de gestió de l’escola, i té com a missió específica corresponsabilitzar-se del funcionament ordinari del centre i impulsar-ne l’acció educativa.

La composició de l’equip directiu és la següent: el Director, el Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària i el Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat.

Directora

Eulàlia Riera

tac.lartsemalocse@areire

Cap d’educació infantil i primària

Víctor Querol

tac.lartsemalocse@loreuqv

Cap d’Estudis d’ESO i batxillerat

Emilia Ocaña

tac.lartsemalocse@anacoe

Cap d’administracio

Sílvia Acevedo

tac.lartsemalocse@odevecas

ADMINISTRACIÓ

 • Acevedo, Silvia
 • Arnau, Eva
 • Urpí, Isabel

CUINA

 • Carrasco, Pilar
 • González, Sandra
 • Lorente, Maite
 • Orge, Sonia

MATERIAL

 • Sevilla, Alicia

NETEJA

 • Carrasco, Pilar
 • Molina, Ángels

INFORMÀTICA

 • Iglesias, Carlos

MANTENIMENT

 • Haro, Pol

Membre del Consell Rector que actua d’enllaç amb els delegats/des i coordinadora: Laura Aranda : delegats@escolamestral.cat

I3

Ana Pilar Montes

Jordi Salva

I4

Eusebio Pérez

Marta Higueras

I5

Núria López

Alexandra Llopart

1r Primària

Jordi Gaspà

Sara Maya

2n Primària

Eusebio Pérez

Javier Escacena

3r Primària

Ana Roca

Inma Martorell

4t Primària

Pep Canals

Lluisa Sanz

5è Primària

Devora López Hita

Lauren Montiel

6è Primària

Bibiana Gurrera

Noelia Luque

1r ESO

Meritxell Masip

David Pereda

2n ESOSusanna Garcia
3r ESOClara Badosa
4t d’ESO

Mireia Andreu

Clara Badosa

Cookie Consent with Real Cookie Banner