Publicacions científiques

El rigor que apliquem a la nostra metodologia de treball i l’estreta col•laboració que mantenim amb el CRARC i diversos departaments universitaris, permet utilitzar dades dels nostres treballs de recerca en publicacions científiques (és el cas, per exemple, d’un dels llibres de Joaquim Soler i Albert Martínez “La tortuga mediterrània a Catalunya” de l’editorial Natura, Barcelona 2005) o fins i tot articles sencers per a la seva publicació en revistes científiques especialitzades.

Aquest és el cas d’un article sobre la hibernació en el Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia [1], arrel de les troballes realitzades en tres treballs de recerca, i d’un altre sobre la determinació, per osteocronologia, de l’edat d’una tortuga d’edat avançada en el Boletín de la Sociedad Española de Herpetología [2], arran dels estudis realitzats en dos treballs de recerca de l’escola.

De manera que amb el pas dels anys els temes per fer recerca al Pati de les tortugues no només no s’acaben sinó que s’amplien.

[1] PASCUAL, E., HERRERIAS, L., VENDRELL, A, MARÍ, J., MARTÍNEZ, A. I SOLER, J. (2011). Aportacions a les variacions de pes durant el procés d’hibernació en Testudo hermanni hermanni (Gmelin 1789). Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia nº19.
 
[2] ALBA PRIETO, ALBERT MARTÍNEZ-SILVESTRE, JOAQUIM SOLER, DAVID BRETONES, EUDALD PASCUAL& JOSEP MARÍ (2013). Aportaciones al estudio osteocronológico en un ejemplar de Testudo hermanni. Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2013) 24(1).
Cookie Consent with Real Cookie Banner