Presentació

L’Escola Mestral, fundada l’any 1968, en la línia de la tradició pedagògica catalana, és una cooperativa de la qual en formen part tots els pares i mares dels alumnes. Va néixer de la ferma voluntat i il·lusió d’un grup de pares i mestres que, en un entorn social i polític marcat per la manca de llibertats, volia crear una escola que respongués a unes noves inquietuds, on la participació de tothom i el respecte a la pluralitat d’opcions esdevingués la seva essència.

Des dels seus inicis, l’Escola ha estat una entitat viva i atenta al seu entorn, que ha crescut i evolucionat d’acord amb el pas del temps, mantenint ben vius l’entusiasme, el compromís i la implicació dels mestres, pares i alumnes que la van fundar.

L’Escola Mestral disposa d’infraestructures per impartir tots els nivells educatius, des de l’Educació infantil fins al Batxillerat; i té subscrit un concert educatiu amb la Generalitat de Catalunya per als nivells de Parvulari, Primària i Secundària obligatòria.

Per la peculiaritat de ser d’una sola línia, l’alumnat, que suma un total d’uns 400 membres a tota l’Escola, gaudeix d’un ambient familiar i proper, que l’estimula a treballar, a aconseguir les seves fites acadèmiques i, especialment, a esdevenir persona. El seguiment individualitzat i regular del seu desenvolupament escolar afavoreix, tanmateix, que la gran majoria accedeixi als estudis universitaris.

L’equip de l’Escola creu en una gestió planificada i compartida de l’activitat educativa que es concreta en les Normes d’Organització i Funcionament i en els Estatuts de la Cooperativa.

L’Escola Mestral és una escola laica, catalana i compromesa amb el medi ambient. Des del 2008 està reconeguda amb el distintiu “d’Escola Verda”, que atorga la Generalitat de Catalunya, per les seves iniciatives de sostenibilitat i de conscienciació social en aquest àmbit.

La tasca pedagògica realitzada per l’Escola ha estat reconeguda en diversos premis i distincions a treballs, creacions i projectes. Va rebre també, l’any 1987 el Premi Baldiri Reixac atorgat a l’entitat.

L’Escola està associada a l’Agrupació Escolar Catalana AEC.

Cookie Consent with Real Cookie Banner