Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són un valor afegit de l’escola. Formen part del projecte educatiu, són gestionades per l’equip directiu i coordinades pel professor de l’àrea amb la qual tenen relació. Les realitza el mateix professor o bé monitors especialitzats. Les despeses que generen s’engloben dins del pressupost general de la Cooperativa i els alumnes les trien en funció dels seus interessos o aptituds o bé a proposta del professor.

D’altra banda, des de l’escola també es facilita la realització d’activitats extraescolars, gestionades per empreses especialitzades, però en el marc de l’escola. Tant en horari de migdia com a partir de les 16:30h. L’escola esdevé un entorn còmode, familiar i pràctic perquè l’alumne realitzi aquestes activitats. 

Les activitats sempre responen a criteris pedagògics que garanteixin la formació integral de l’alumne de manera lúdica i distesa, tal i com ha de ser el temps lliure dels nens i nenes.

Cookie Consent with Real Cookie Banner