Infantil

Al llarg de l’etapa d’educació infantil els nens i nenes van desenvolupant les seves capacitats cognitives, psicomotores, d’equilibri personal, de relació interpersonal i d’integració social.

Aquestes capacitats fan referència a la manera de comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes que els porten cap a una autonomia personal i cap a una col·laboració dins d’un grup social. Per anar configurant aquesta autonomia, el nen necessita les pautes inicials dels pares i educadors, però poc a poc ha d’anar aprenent a fer-ho ell mateix sense necessitat de la intervenció de l’adult. Tot això li proporcionarà més seguretat i confiança en tots els àmbits, tant escolars com socials.

Els hàbits es fonamenten en valors que guien i regulen la conducta personal, s’aprèn de l’èxit però també de l’error.

Per a una millor eficàcia en aquest desenvolupament cal incidir en tots els àmbits del procés d’aprenentatge: l’esforç, la constància, la motivació i el respecte a les característiques individuals de cada nen/a. L’infant pregunta i es pregunta, prediu resultats i gaudeix del descobriment del món que l’envolta, construeix la noció d’objecte i estableix relacions, correspondències i comparacions.

En finalitzar l’Etapa d’Educació Infantil, els nens i les nenes hauran adquirit unes capacitats que els han de possibilitar de viure unes relacions estables i afectives amb ells mateixos i els altres, de conèixer i interpretar l’entorn, així com de disposar d’uns instruments d’aprenentatge, que, sempre respectant el ritme individual, els han de permetre esdevenir alumnes de primària proactius i competents.

TUTORIES

P3 Eli Ramírez
P4 Marta Montserrat
P5 Laura Grifell

ESPECIALISTES  :

EDUCACIÓ FÍSICA/DUM

Anna Rovira

Extraescolars

Ferran Hernández

MÚSICA

Anna Vicens

EXP.PLÀSTICA

Anna Rovira

LL. ESTRANGERES

Anglès – Anna Vicens

Cookie Consent with Real Cookie Banner