Servei d’Orientació Professional

El SOP és un servei d’orientació professional dirigit especialment a l’alumnat de quart d’ESO i Batxillerat però obert a l’alumne de qualsevol curs de secundària que ho requereixi.

El guiatge i la informació és fonamental per tal que els nois i noies vagin determinant el seu futur acadèmic i professional, i, en definitiva assentant la seva realització personal.

És per això que, atenent a l’actual organització del Batxillerat i als requisits d’accés a estudis posteriors, des del SOP es realitzen diverses accions:

  • Sessions de tutoria, en grup.
  • Entrevistes personals amb el Cap d’estudis de secundària.
  • Entrevistes amb l’alumne i la família.
  • Anàlisi personalitzada, atenent a l’expedient acadèmic de l’alumne, per tal valorar opcions realistes que garanteixin la viabilitat de les opcions triades.

Es tracta de conformar l’alumne com a persona responsable i implicada en el seu esdevenir professional i personal a partir de la que ha de ser la primera decisió important de la seva vida.

Cookie Consent with Real Cookie Banner