ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa que comprèn quatre cursos, en els quals s’imparteixen dIferents matèries, d’acord amb uns principis d’educació comuns i d’altres d’atenció a la diversitat de l’alumnat.

Els objectius finals de l’ESO són, d’una banda, aconseguir que tots els alumnes adquireixin els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus àmbits humanístics, artístics, científics i tecnològics; d’altra, desenvolupar i consolidar en ells hàbits d’estudi i treball, preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i/o a la inserció laboral i, finalment, formar-los per l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

A l’Educació Secundària Obligatòria hi ha un conjunt de matèries de continguts comuns per a tots els alumnes i que han de cursar obligatòriament i una part variable que és la que personalitza el currículum cursat per cada alumne.

L’escola ofereix tots els recursos per tal que cada alumne completi aquesta etapa de manera exitosa, tant a nivell acadèmic com de formació humana i cultural. Des d’una tutoria individualitzada, fins a la realització d’activitats diverses que col·laborin en la formació integral de l’alumnat: visites culturals, conferències, animació lectora, sortides i colònies.

Es potencia, també, especialment, la pràctica de la llengua anglesa creant situacions diverses en les quals els alumnes poden exercitar-se en l’ús real d’aquesta llengua (representacions teatrals, correspondència amb alumnes europeus, intercanvi lingüístic, assistent de conversa…).

CAP D’ESTUDIS

Emilia Ocaña

TUTORIES

1r Albert Carrera/Anne-Sophie Jégou

2n Esther Aleñà/ Xavier Sánchez

3r  Txell Bosch/Joan Serrat

4t  Ruth Zamora/ Viqui Burgués

ESPECIALISTES

EDUCACIÓ FÍSICA/DUM

Ferran Hernández / Xavier Valero
Extraescolars: Ferran Hernández

MÚSICA

Gemma Tatay

EXP.PLÀSTICA

Act.culturals. Eulàlia Blay

LL. ESTRANGERES

Anglès – Esther Aleñá, Ruth Zamora
Francès -Anne-Sophie Jégou

LL. CATALANA

Estel Andreu
Eulàlia Riera
Meritxell Bosch

LL. CASTELLANA

Meritxell Bosch
Emilia Ocaña

CIÈNCIES

Viqui Burgués
Jordi Gómez
Josep Marí
Joan Serrat
Daniel Urbano
Albert Carrera

CS / Hª / FILOSOFIA

Laura Grifell/Mercè Carulla
Xavier Sánchez / Vicenç del Hoyo
Eulàlia Blay

Cookie Consent with Real Cookie Banner