Batxillerat

Els alumnes que desitgen accedir a estudis universitaris troben a l’Escola Mestral un ambient estimulant i eficaç per a l’estudi. La raó és l’equilibri entre una bona formació acadèmica i una base cultural i humana

Saber conceptual rigorós

El nostre Batxillerat ajuda a aconseguir i consolidar la base que farà possible els estudis universitaris dels alumnes, mitjançant l’adquisició d’un conjunt de destreses i d’un saber conceptual rigorós que possibilita obtenir un alt índex d’aprovats a les PAU, 99% , amb una nota mitjana força superior a la mitjana de Catalunya.

Formació humana i cultural sòlida més enllà del marc curricular

Viure l’art i la cultura més enllà del marc curricular és un dels objectius del nostre Batxillerat. Els nostres alumnes poden complementar els estudis amb sortides i viatges culturals, assistència a concerts i audicions musicals, projeccions cinematogràfiques, exposicions temporals i museus, espectacles teatrals i de dansa, conferències, etc. Alhora poden participar en la companyia teatral de l’escola, en diversos cursos i mostres de fotografia i també realitzar activitats musicals extraescolars.

Experimentació i recerca

Tan important com l’adquisició de coneixement és el procediment i el mètode com s’hi arriba, per això l’escola dedica molts recursos a l’organització i elaboració del treballs de recerca, així com en els instruments experimentals que s’utilitzen. L’escola compta amb un laboratori a cel obert, el pati de les tortugues; una aula didàctica d’arqueologia, una aula a l’aire lliure de física, el jardí de Faraday; una estació meteorològica i un hort ecològic.

Atenció específica als idiomes

Per tal de millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres (anglès i francès), l’escola posa a l’abast dels seus alumnes l’aula d’autoaprenentatge d’idiomes, presenta els estudiants de francès als exàmens per a l’obtenció del Delf i proporciona formació complementària a aquells alumnes capacitats per a obtenir el First Certificate.

Servei d’orientació professional i tutoria personalitzada

Per a l’escola, la funció essencial de les tutories és tenir cura del desenvolupament dels alumnes per tal d’ajudar-los a esdevenir persones adultes. La tutoria té el paper d’acollir els estudiants i de generar un espai on prendre consciència de les capacitats, qualitats i/o mancances i dels objectius acadèmics i professionals. L’escola compta també amb un servei d’orientació que, en coordinació amb les tutories, s’ocupa d’ajudar els alumnes a prendre les decisions que guiaran el seu futur, amb una permanent actualització de la informació universitària i de formació professional.

"L’escola ha estat la nostra llar durant tot aquest temps i, ara, ens n’emportem un tresor. Ens heu ensenyat matemàtiques, llengües, història... sabem moltes coses... però tot això no és el tresor, la meravella és aprendre a viure, a gaudir del viure. Ens heu donat les eines per aprendre a ser persones. Tots ens hem anat construint i a la vegada ens hem anat configurant com el conjunt que som, perquè, d’alguna manera, tots nosaltres també som un de sol."

Cap d’estudis : Emilia Ocaña

Tutoria 1r Ciències : Dani Urbano

Tutoria 1r Humanitats: Mercè Carulla

Tutoria 2n Ciències: Jordi Gómez

Tutoria 2n Humanitats: Estel Andreu

Llengua Catalana: Eulàlia Riera / Estel Andreu
Llengua Castellana:Emilia Ocaña
Llengua Anglesa:Ruth Zamora
Geografia i Història: Mercè Carulla
Biologia: Josep Marí

Biomedicina: Josep Marí/Viqui Burgués
Disseny 3D: Joan Serrat
Matemàtiques Ciències: Jordi Gómez
Matemàtiques Humanitats: Dani Urbano

Ampliació de matemàtiques: Jordi Gómez/Dani Urbano

Reptes científics: Dani Urbano
Dibuix Tècnic: Joan Serrat
Història de l’art i Estètica: Lala Blay
Educació Física: Xavier Valero
Francès: Anne Sophie Jégou
Filosofia: Vicenç del Hoyo / Xavier Sánchez
Psicologia: Xavier Sánchez
Llatí: Emilia Ocaña

Literatura: Estel Andreu

Química: Viqui Burgués

Assessorament psicopedagògic: Cristina Ros
Servei d’Orientació Professional: Emilia Ocaña

Consulta els resums dels treballs de recerca de batxillerat per any acadèmic:

Curs 2023/2024 

Curs 2022/2023 

Curs 2021/2022

Curs 2020/2021

Curs 2019/2020

Curs 2018/2019

Curs 2017/2018

Curs 2016/2017 

Curs 2015/2016

Curs 2014/2015

Curs 2013/2014

Curs 2012/2013

Curs 2011/2012

Curs 2010/2011

Curs 2009/2010

Curs 2008/2009

Curs 2007/2008

Els treballs presentats s’acullen a la llicència by-nc-sa (Reconeixement – No comercial – Compartir igual) de Creative Commons, segons la qual es reconeix l’autoria, no es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Cookie Consent with Real Cookie Banner