Imprimir aquesta pàgina

Servei d'Orientació Professional

Des de l’escola, com sempre, treballem per tenir la màxima cura del guiatge dels nostres alumnes de quart d’ESO i batxillerat perquè creiem que són uns cursos decisius de cara a determinar el que ha de ser el seu futur acadèmic i, a la llarga, professional; i que, aquest, determinarà també la seva realització personal. És per això, que responent a l'actual organització del batxillerat, hem impulsat el gabinet de SOP (servei d’orientació professional) augmentant-ne la coordinació amb els tutors i donant-li caire obligatori per a tot l’alumnat.

Amb la combinació d'entrevistes personals i sessions de tutoria, en grup; els nois i noies poden anar perfilant, de manera realista, la seva vocació i assegurar així l’èxit en la que ha de ser la primera decisió important de la seva vida..