Servei d'Orientació Professional

 

El SOP és un servei d'orientació professional dirigit especialment a l'alumnat de quart d'ESO i Batxillerat però obert a l'alumne de qualsevol curs de secundària que ho requereixi. 

El guiatge i la informació és fonamental per tal que els nois i noies vagin determinant el seu futur acadèmic i professional, i, en definitiva assentant la seva realització personal.

És per això que, atenent a l'actual organització del Batxillerat i als requisits d'accés a estudis posteriors, des del SOP es realitzen diverses accions:

• Sessions de tutoria, en grup.

• Entrevistes personals amb el Cap d'estudis de secundària.

• Entrevistes amb l'alumne i la família.

• Anàlisi personalitzada, atenent a l'expedient acadèmic de l'alumne, per tal valorar opcions realistes que garanteixin la viabilitat de les opcions triades. 

 

Es tracta de conformar l'alumne com a persona responsable i implicada en el seu esdevenir professional i personal a partir de la que ha de ser la primera decisió important de la seva vida.

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem