Aula d'informàtica

En els últims anys, l’ordinador ha deixat de ser un recurs didàctic esporàdic per esdevenir, en el conjunt de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), una veritable competència bàsica del mateix nivell que les competències instrumentals (lectura, escriptura, càlcul). L’Escola, com en altres àmbits, vol anar una mica més enllà i, a part d’assegurar per a tots els alumnes la formació en aquesta competència, també ofereix formació complementària en informàtica; d’aquesta manera els alumnes interessats tenen la possibilitat d’adquirir coneixements més ampliats tant dels sistemes operatius (Windows, GNU/Linux, MacOS), com del programari (Office, OpenOffice, Autocad, Photoshop, Gimp, Dreamweaver, Flash, Acrobat...) i maquinari digital (càmeres, escàners...), treballant sempre que és possible en les versions de software estable més actualitzades. Aquest seria el primer objectiu, el de tenir i saber utilitzar les “eines” informàtiques, però n’hi ha un altre encara més important, el d’aconseguir que cada alumne en faci ús per estudiar quan està sol (sovint a casa) sense perdre’s en la ingent quantitat d’informació que proporciona internet, sabent trobar la informació més vàlida i fiable per a cada tema d’estudi. En aquest sentit, des de l’Escola es fomenta la utilització dels millors portals per a l’auto aprenentatge (xtec, edu365, edu3 i XTECBlocs, entre d’altres).

Per tal d’assolir els dos objectius esmentats anteriorment l’Escola posa els mitjans organitzatius i metodològics que considera més adients en cada etapa educativa que, a grans trets, passen per les següents línies d'actuació:

Infantil

Els alumnes disposen d'un ordinador fix (i un de mòbil) a cada aula , que utilitzen com a racó de treball amb diferents programes. Una selecció d’aquests programes (jocs, contes, memorització, situació espaial, construccions,...) està instal·lada permanentment als ordinadors de les classes de P3, P4 i P5 amb una icona identificativa d’accés directe de cada programa a la pantalla de l’ordinador, per tal que cada alumne esculli lliurament a quin programa vol jugar. Els ordinadors també estan connectats a Internet i es pot accedir al portal edu365 i treballar programes específics per a Infantil proposats pel Departament d’Educació (Jocs, Dibuixar i pintar, Música, El cos, Matemàtiques, Llegir i escriure, L’entorn, Vídeos i Els contes del Tom i la Laia).

Educació primària

A cicle inicial, malgrat els jocs encara representen un pes important, es comença a iniciar als alumnes en la informàtica d’usuari, ja que és precisament a partir de cicle inicial que els alumnes fan ús de l’aula d’informàtica. Això permet una programació esglaonada i més sistemàtica en la utilització de programes específics per a l’aprenentatge d’ortografia, anglès, matemàtiques... i programes d’ofimàtica en els últims cursos (Word i PowerPoint). Simultàniament es treballen programes específics per a Primària proposats pel Departament d’Educació del portal edu365 (en les diferents àrees). A cicle superior es sol·licita el codi d’usuari de l’edu365 per a tots els alumnes i es comença a fer ús dels llocs restringits (escriptori, correu web) i es fomenta la seva utilització en horari extra escolar (tant a l’escola com a casa).

Educació secundària i Batxillerat

A ESO i Batxillerat es consolida l’aprenentatge de les eines informàtiques i es fomenta de manera especial la seva utilització per a l’autoaprenentatge, treballant tant a nivell general (tallers d’informàtica) com a nivell específic de les TIC en les diferents matèries de la ESO i les matèries optatives de batxillerat directament relacionades (Dibuix tècnic, Fotografia digital, Estadística, Biologia...).

A partir de 1r d’ESO tots els alumnes han de ser usuaris (amb codi d’accés personalitzat) de l’edu365 per tal de tenir accés des de qualsevol indret als recursos que oferta el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a tots els alumnes catalans registrats. Aquests recursos, a part dels de caire general com els de l’escriptori virtual (Gran Enciclopèdia Catalana, Enciclopèdia Britànica, Diccionaris multilingües, Enciclopèdies temàtiques, Mapes, calculadora Wiris...) són específics per a cada matèria i resulten una eina fiable i molt útil per a l’auto aprenentatge esmentat més amunt.

Es fomenta la utilització del "pendrive" per transport d’arxius (exercicis, treballs, fotografies) entre casa i l’escola i també es comença a fer ús del correu web en algunes matèries, de manera que el professor pot corregir els treballs i exercicis d’una carpeta de l’aula d’informàtica on els alumnes prèviament els han deixat o directament a través d’internet. Aquesta manera de funcionar té el valor afegit de l’estalvi de recursos (paper, tinta…), aspecte cada vegada més important en la societat actual.
Els alumnes també aprenen a que, malgrat el caràcter de canvi permanent inherent al món informàtic, hi ha aspectes que en el seu fonament segurament canviaran poc (processador de textos, full de càlcul, base de dades, presentacions i editor d’imatges) i descobreixen que les diferències entre els programes més utilitzats actualment (Office de Microsoft) i els seus equivalents de programari lliure (Open Office) són més d’aparença que de funcionament. També creiem important educar en aquest sentit. Per això tots els ordinadors de l’aula d’informàtica i els de l’aula d’idiomes de l’escola van equipats amb sistema operatiu dual windows/linux i es “convida” als alumnes a descobrir aquest sistema operatiu. A partir de 3r d’ESO s’ofereixen, en horari extraescolar, cursos de formació en GNU/Linux als alumnes interessats.

A Batxillerat s’aprofundeix en la utilització d’Autocad i Photoshop per a la matèries optatives de Dibuix i de Fotografia, respectivament, perquè són els programes estàndard del mercat actual i per tant els que els alumnes que segueixin estudis relacionats amb aquestes matèries hauran de conèixer i utilitzar en un futur.

Amb el treball de recerca de Batxillerat els alumnes posen en pràctica bona part del que hem anat exposant , acabant amb la presentació del mateix (sovint en PowerPoint) davant el tribunal i el públic assistent.

Des de l’aula d’informàtica també es controla l’estació meteorològica de l’escola, la consola central de la qual està permanentment conectada a internet i envia dades regularment que poden consultar-se al web de l’escola i a Edumet (xarxa meteorològica educativa de Catalunya), entre altres. L’estació principal -una Vantage Pro2 inalàmbrica de Davis Instruments- es troba situada un metre i mig per sobre del punt més alt de l’escola i és la que enregistra un nombre més elevat de paràmetres. Una derivació inalàmbrica de la primera estació (amb enregistradors de temperatura I humitat) està situada al pati de les tortugues. Des d’internet es pot accedir als paràmetres meteorològics enregistrats més habituals, però és amb els ordinadors de l’aula d’informàtica que tenen instal·lat el programa Weatherlink quan es posa de manifest el potencial real d’aquesta estació.

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral RT @rtvenoticies: 🐢 En el Dia Mundial de l'Educació Ambiental ens hem volgut fixar en una escola de Sant Feliu de Llobregat. És l'escola…