temperatura exterior humedad interior
temperatura interior humedad interior
windchill barometro lluvia maxima velocidad viento maxima velocidad viento direccion Radiación ultravioleta

Pati de les tortugues   //   Hort de l'Escola

temperatura pati tortugues humedad pati tortugues temperatura hort humedad hort

*Sensor interior situat a administació, pot no representar la temperatura global dins de l'escola