La cooperativa

 

L’Escola Mestral és una Cooperativa formada per tots els pares i mares dels alumnes, amb uns estatuts elaborats d’acord amb la Llei de Cooperatives vigent. La raó social és ESCOLA MESTRAL SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.

Les famílies que accedeixen a l’Escola tenen l’obligació de formar part de la Cooperativa assumint, com a mínim, un títol del capital social.

Com a socis, els pares i mares tenen dret a:
• Utilitzar els serveis d’ensenyament per als seus fills.
• Escollir i ser escollits per als càrrecs dels òrgans de govern de la societat.
• Participar amb veu i vot en l’adopció d’acords en l’Assemblea General.
• Rebre informació de la marxa econòmica de la Cooperativa.
• Recuperar l’import de l’aportació al causar baixa de la societat.

El soci pot formar part dels següents òrgans de la Cooperativa:
• Delegat de classe
• Consell Rector
• Interventors de Comptes
• Consell Escolar

Tots aquests càrrecs no tenen retribució i són rotatius, és recomanable que la majoria de
socis, pertanyin al llarg de l’escolaritat dels seus fills, a algun dels òrgans esmentats.

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem