Imprimir aquesta pàgina

L'Equip de Coordinació


Els coordinadors i/o Cap de Departament orienten el treball dels companys d’equip en la programació i avaluació del treball, vetllen per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i les etapes, coordinen la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes  en les àrees i matèries corresponents  vetllant per la seva coherència  i promouen la innovació i recerca educatives i la formació permanent dels membres de l’equip.


Coordinació Infantil Elisabet Ramírez
Coordinadora Cicle Inicial Raquel Puig
Coordinador Cicle Mitjà Susagna Font
Coordinadora Cicle Superior Víctor Querol
Gabinet psicopedagògic Cristina Ros
Coordinació informàtica Josep Marí
Coordinació imatge Lala Blay
Coordinació esportiva Xavi Valero
Coordinació musical Biel Ballester
Cap departament ciències Jordi Gómez
Cap departament llengües Eulàlia Riera
Orientació escolar i professional (ESO/ BATX).
i cap departament ciències socials
Vicenç del Hoyo