L'Equip de Coordinació


Els coordinadors i/o Cap de Departament orienten el treball dels companys d’equip en la programació i avaluació del treball, vetllen per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i les etapes, coordinen la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes  en les àrees i matèries corresponents  vetllant per la seva coherència  i promouen la innovació i recerca educatives i la formació permanent dels membres de l’equip.


Coordinació Infantil Elisabet Ramírez
Coordinadora Cicle Inicial Raquel Puig
Coordinador Cicle Mitjà Susagna Font
Coordinadora Cicle Superior Víctor Querol
Gabinet psicopedagògic Cristina Ros
Coordinació informàtica Josep Marí
Coordinació imatge Lala Blay
Coordinació esportiva Xavi Valero
Coordinació musical Biel Ballester
Cap departament ciències Jordi Gómez
Cap departament llengües Eulàlia Riera
Orientació escolar i professional (ESO/ BATX).
i cap departament ciències socials
Vicenç del Hoyo

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral RT @rtvenoticies: 🐢 En el Dia Mundial de l'Educació Ambiental ens hem volgut fixar en una escola de Sant Feliu de Llobregat. És l'escola…