El Consell Rector

 

El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern de la societat, que gestiona la Cooperativa. Té competència per a establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General, i per a dur a terme la resta d'actes que li atribueixen la Llei de Cooperatives, els reglaments i els estatuts socials.

  • Presidenta: Emma Creus ( tac.lartsemalocse@rc_tnediserp)
  • Vicepresidenta: Núria Pericas
  • Tresorera: Cristina Mulet Molins
  • Secretari: Javier Martínez Gómez
  • Vocal: Jordi Suñer
  • Vocal: Emma Torrallardona
  • Vocal: Laura Aranda
  • Vocal: David Solé

 

Correu electrònic: tac.lartsemalocse@rotcerllesnoc

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem