шаблоны joomla 3.0
новости туризма
Estàs aquí:Inici L'escola La nostra proposta educativa

La nostra proposta Educativa

PROGRAMES ESCOLARS


Des del Parvulari fins al Batxillerat, l’equip de mestres i professors programa i seqüencia els continguts per a cada curs, per tal d’aconseguir un aprenentatge eficaç i escaient a cada etapa educativa. El treball en equip (per cicles a l’Educació Infantil i Primària, i per departaments a l’Educació Secundària) i l’experiència pedagògica de més de quaranta anys, aporten coherència, estabilitat i qualitat a l’activitat docent.

 

TUTORIA

Una de les claus de l’èxit educatiu de l’Escola Mestral és l’acció tutorial. El Pla d’Acció Tutorial concreta els objectius de cada etapa (desenvolupament personal, orientació escolar i convivència i cooperació). El tutor/a de cada grup-classe atén individualment les necessitats i demandes de cada alumne: realitzant el nombre d’entrevistes que convinguin tant amb l’estudiant com amb la família; atenent amb la màxima diligència possible, les petites qüestions o dubtes que puguin sorgir als pares i mares i facilitant la comunicació i entesa entre els seus alumnes i els altres membres de la comunitat escolar. El tutor és també l’encarregat de dinamitzar la vida del grup: afavorint la seva participació en festes escolars i organitzant una sortida anual: colònies o viatge. Aquestes experiències de grup
aportaran a cada un dels alumnes un bagatge social i de sentiment de pertinença a un grup que l’ajudaran a créixer humanament.


ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Un dels reptes més engrescadors per a l’equip de l’Escola Mestral és tenir cura d’atendre correcta i efectivament la diversitat. Per a aquesta tasca es compta amb un gabinet d’atenció psicopedagògica que treballa estretament amb els tutors i tutores de cada curs i amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) de la  ciutat per tal de, sempre que es requereixi, detectar i donar resposta a les necessitats especials de cada alumne. Tanmateix des de la tutoria es manté una  estreta relació amb les famílies per tal d’unir esforços en la tasca educativa dels infants i joves.


LLENGUA CATALANA

La llengua catalana és la llengua vehicular de l’Escola essent la immersió, en aquesta llengua, absoluta. Des del seu aprenentatge, l’alumnat assoleix els instruments bàsics de comprensió, expressió i identificació personal que l’ajudaran a créixer i conèixer el món que l’envolta.

 

APRENENTATGE DE LLENGÜES ESTRANGERES

Així mateix, des de l’Escola, es veu imprescindible el coneixement de llengües estrangeres que permetin a l’alumnat comunicar-se amb el món. La llengua anglesa  és la primera llengua estrangera. S’ofereix des de P3. L’ensenyament d’aquesta llengua disposa de nombrosos recursos i d’una aula d’autoaprenentatge d’idiomes  (self-access) per tal de fer del nostre alumnat, persones lingüísticament competents en aquest idioma.

En l’educació secundària obligatòria s’ofereix el francès com a segona llengua estrangera.

 

BIBLIOTECA

La Biblioteca és un espai clau per a la vida escolar. La funció de la biblioteca és múltiple. Per una banda conté un fons documental, amb materials diversos, que  pretén adequar-se a les diferents necessitats de les diferents etapes. Per altra banda compta amb llibres de lectura,
tant en català com en castellà.

Per a la dinamització de la Biblioteca, l’Escola té elaborat un pla de foment de la lectura, recolzant l’activitat realitzada a les classes de llengua per tal d’aconseguir la formació de lectors competents.


EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

L’expressió plàstica i la música estan presents en tota l’activitat escolar i constitueixen un pilar fonamental en el camí de creixement de l’alumne. Dins de l’objectiu  global d’escola de formar humanísticament el nostre alumnat, es potencia la seva creativitat i lliure expressió a través d’aquests dos llenguatges tan rics i amb una  tradició tan àmplia i diversa dins de la nostra cultura. El hall de l’escola és permanentment un espai d’exposició de l’activitat plàstica dels diferents cursos i etapes. D’altra banda, en el marc de les festes de primavera, es celebren diversos concerts, amb la participació de tots els alumnes que participen de l’activitat musical.


TALLERS

Els tallers representen una manera diferent, participativa i activa d’anar consolidant els aprenentatges. L’alumnat de Parvulari i Educació Primària té l’oportunitat, un cop a la setmana, de compartir amb els nens i nenes del seu mateix cicle, activitats tan engrescadores com el reciclatge, la informàtica, els jocs tradicionals, la cuina en llengua anglesa o la ciència. Durant el primer cicle d’ESO, l’alumnat conserva algunes matèries optatives amb aquest mateix format: La informàtica d’usuari, petites investigacions i el taller de revista.

 

NATACIÓ

Durant l’etapa de Parvulari i cicle Inicial, l’alumnat de l’Escola dedica les hores de psicomotricitat i educació física, respectivament, d’un quatrimestre de cada curs,   iniciar l’alumnat en la pràctica de la natació. L’activitat es realitza al Complex Esportiu Municipal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

 

TRIMESTRAL: LA REVISTA DE L’ESCOLA MESTRAL

La Revista Trimestral és la revista de l’Escola. Cada curs es pot gaudir de tres dels seus números: per Nadal, per Sant Jordi i a final de curs. Des de sempre, ha volgut ser un mirall de la vida de l’escola on tots els seus components s’hi vegin reflectits. És per això que la revista conté unes seccions fixes, coordinades per diferents mestres o professors/es en les quals es mostren treballs i projectes realitzats per l’alumnat. Els nois i noies de 2n d’ESO, a través del taller de revista, assumeixen el paper de periodistes; informant, en les seves planes, les qüestions escolars que són notícia. La revista Trimestral va ser guardonada, el curs 2008-
2009 amb el Premi Baldiri Reixach.


ESCOLA VERDA


L’Escola té, des del primer trimestre de 2008 el distintiu d’Escola Verda com a reconeixement a les accions realitzades en el marc de l’agenda 21. L’Escola és un organisme actiu i en constant reflexió i acció pel que fa a les qüestions relacionades amb la protecció i defensa del medi ambient i la sostenibilitat.

L’hort escolar és un espai natural, situat al pati de l’Escola que acosta el nostre alumnat al medi que l’envolta. Els nens i nenes de Parvulari i Primària, van periòdicament a l’hort per poder plantar, regar, collir i tenir cura de les diferents hortalisses pròpies de la nostra comarca. La gestió és completament ecològica i sostenible, amb una planta de compostatge gestionada, amb l’ajuda del professor responsable, pels propis alumnes.

 

NOVES TECNOLOGIES

L’Escola compta amb una aula d’informàtica on l’alumnat pot accedir en hores lectives i en horari de migdia, una aula d’autoaprenentatge d’idiomes (self-acces) i una aula mòbil amb ordinadors portàtils que facilita el treball digital a les classe. També disposa de Wi-Fi i pissarres digitals o canons a les aules.

L’alumnat de secundària treballa en el projecte 1x1: 1 alumne, 1 ordinador, en aules digitalitzades. L’entorn d’aprenentatge virtual de l’Escola, la plataforma moodle: “Moodest” ha estat guardonada, amb el Premi “Sant Feliu innova” de l’Ajuntament de Sant Feliu.

 

PATI DE LES TORTUGUES


El Pati de les tortugues de l’escola és un pati interior, un fragment de natura que ha esdevingut un laboratori a cel obert on els alumnes hi fan unes tasques de recerca que es poden dividir en tres línies d’estudi principals: el bassal, la vegetació i les tortugues. Aquesta última en estreta col·laboració amb el CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya) de Masquefa, ja que, des de juny de 2003, el Pati de les tortugues és instal·lació col·laboradora del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la tinença i cria de tortuga mediterrània (espècie protegida i en perill d’extinció). Col·laboren també, en el projecte Pati de les tortugues, altres institucions (diversos departaments de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i laboratoris) de les que s’han rebut ajudes de diferents tipus. Els treballs d’investigació realitzats pels alumnes en el pati de els tortugues han obtingut nombrosos premis.

 

AULA DIDÀCTICA D’ARQUEOLOGIA

A partir d’una sèrie de treballs de recerca dels alumnes de l’escola vinculats al món de l’arqueologia, s’ha creat, al pati de l’Escola, la simulació d’un jaciment  arqueològic que representa una part d’una vil·la romana. En aquest espai els alumnes tenen l’oportunitat de realitzar un taller d’arqueologia.

L’Escola ha posat l’aula a disposició d’“Arqueonet Cultura” oferint la possibilitat de portar a la pràctica aquest taller a la resta d’escoles de la nostra ciutat. Els Treballs de batxillerat que fan recerca en aquest àmbit han gaudit del reconeixement dels Fòrums de Treballs de recerca de Sant Feliu i Molins de Rei i han estat premiats pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

 

FESTES

És important, per a la vida d’Escola, gaudir de moments de festa i alegria. Les festes són viscudes i compartides per tots els estaments de la comunitat escolar, essent moments de convivència i interacció entre alumnes d’edats diverses.

Les festes internes responen al calendari de festes populars catalanes: La Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.

Les famílies tenen l’oportunitat de gaudir d’alguns moments de les celebracions escolars:

El Nadal a Parvulari, el Carnestoltes... i, especialment, poden participar de les festes de primavera. Es celebren durant el tercer cap de setmana de maig i consten de competicions esportives, exhibicions de ball, exposicions de treballs, teatre i concerts de música a càrrec
dels alumnes.

Al final de la seva escolaritat, els alumnes i les seves famílies tenen l’oportunitat de participar en la festa de comiat de batxillerat. És un moment entranyable de dir adéu a l’Escola i rememorar tots els moments que s’hi han viscut.


JORNADES CULTURALS

Les jornades culturals a Secundària són una activitat rellevant del curs escolar. Durant uns dies, els alumnes substitueixen l’organització diària de les classes per una estructura més transversal que els permet submergir-se en temàtiques d’interès social, històric i humà, a través de conferències, tallers, cine fòrums, sortides etc.


SORTIDES

Les sortides són concebudes com un complement a l’activitat docent. Estan vinculades a les diferents matèries impartides, essent sempre de caire pedagògic i lligades a algun tipus de treball o estudi realitzat a l’aula.

A més de complir la funcionalitat didàctica esmentada, es realitzen sempre que reuneixin les condicions més òptimes de seguretat per als alumnes, que no ocasionin greus perjudicis a la resta d’activitats del centre i que el seu cost econòmic es consideri raonable. Es procura també que hi hagi una coherència entre tota l’escolaritat de l’alumne i les sortides realitzades.

 

COLÒNIES

Cada curs té l’oportunitat de gaudir d’una sortida de més d’un dia. Aquestes sortides tenen caire pedagògic i van lligades a algun tipus de treball o estudi realitzat a l’aula. Són una magnífica oportunitat per conviure en grup i estrènyer els lligams afectius, a més d’aprendre allò que el nostre país i el món ens ofereixen: l’espai natural del Delta de l’Ebre, la zona volcànica de la Garrotxa, la Vall de Núria o la iniciació a l’esquí a la Molina són una mostra deles estades dels nostres alumnes.

 


VIATGES CULTURALS

A Batxillerat s’alterna un viatge a Itàlia (Florència i Venècia) i una estada al País Basc (Oteiza, Chillida). L’alumnat aprèn a donar una nova dimensió al concepte de viatjar, tot aprenent a obrir uns nous ulls davant de l’obra d’art.

 


INTERCANVI LINGÜÍSTIC

A quart d’ESO es realitza un intercanvi lingüístic amb una escola anglesa. Aquesta experiència representa, per a l’alumnat, l’oportunitat de practicar la llengua anglesa en el marc de la immersió lingüística. A la vegada, els alumnes realitzen un projecte audiovisual d’investigació i/o recerca al voltant de la ciutat de Londres. Posteriorment, es converteixen en amfitrions quan els estudiants anglesos ens visiten i esdevenen els guies que mostraran la ciutat de Barcelona als seus convidats.

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral LA POSTA DE LES TORTUGUES A finals de la setmana passada, la petita commoció mestralera anual va passar: Les tortug… https://t.co/DTtr35HaO2
Estàs aquí:Inici L'escola La nostra proposta educativa