Imprimir aquesta pàgina

Horaris

Des del convenciment que la feina realitzada en el centre és l’element clau per al procés d’aprenentatge en totes les etapes educatives, l’horari de l’Escola es centra en les hores en les que els alumnes poden rendir de manera més profitosa; evitant els períodes de classes massa llargs. És per això que l’entrada és a les 8:30 per a totes les etapes educatives, les classes del matí finalitzen a les 12:30 per Parvulari i Primària, a les 12:45 hores per Secundària i a les 13:45 h al Batxillerat. A la tarda s’inicien les activitats a les 14:30 fins a les 16:30.

Els alumnes de Batxillerat no tenen classes el divendres a la tarda