Imprimir aquesta pàgina

Equip pedagògic

TUTORIES

1r Raquel Puig

2n Raül Garcia

3r Montse Vinyoles

4t Susagna Font

5è Núria Garcia

Sònia Garcia-Gil

ESPECIALISTES (Infantil, Primària, Secundària)

EDUCACIÓ FÍSICA/DUM

Xavier Valero

Extraescolars : Celia Vizuete /Ferran Hernàndez

MÚSICA

Biel Ballester

EXP.PLÀSTICA

Víctor Querol

LL. ESTRANGERES

Anna Vicens, Alèxia Jansana/Esther Aleñà

ED. EMOCIONAL

Montse Vinyoles, Sònia Garcia-Gil, Marina Cobo