Imprimir aquesta pàgina

Equip pedagògic

TUTORIES

1r Raquel Puig

2n Núria Garcia

3r Susagna Font

4t Marina Cobo

Raül Garcia

Montse Vinyoles

ESPECIALISTES (Infantil, Primària, Secundària)

EDUCACIÓ FÍSICA/DUM

Xavier Valero

Extraescolars : Sònia García-Gil

MÚSICA

Biel Ballester

EXP.PLÀSTICA

Raquel Puig, Núria Garcia, Susagna Font i Víctor Querol

LL. ESTRANGERES

Anna Vicens, Alèxia Jansana/Esther Aleñà

ED. EMOCIONAL

Roser Nogués