Primària Destacats

 

 

L’educació primària comprèn sis cursos acadèmics, que es duran a terme, normalment, entre els sis i els dotze anys. S’organitza en tres cicles de dos cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l’educació primària és proporcionar, a tots els nens i nenes, les competències necessàries que els permetran assegurar el desenvolupament personal i social iniciat a l'educació infantil. L'alumnat de primària anirà adquirint les habilitats relatives a l’expressió i comprensió oral, la lectura i escriptura, el càlcul, la resolució de problemes i els coneixements bàsics de la ciències socials i naturals.

De la mateixa manera té una rellevància important el treball en valors per tal de fomentar la convivència, la igualtat de drets i oportunitats, l’autonomia personal, la coresponsabilitat, la interdependència personal i el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris.

A més, els alumnes aniran desenvolupant la capacitat d’expressar el que han après, d’explicar amb arguments coherents, fiables i ben justificats el seu punt de vista i la seva opinió. Aniran aprenent a escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i a arribar a acords quan sigui necessari. L'expressió del sentit artístic és també un element clau durant aquesta etapa que els ajudarà a vehicular la seva creativitat i afectivitat.

Durant tota l'etapa, a través de sortides, colònies, festes i celebracions, els nens i nenes tenen accés a la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permeten l'arrelament a la seva terra.

 

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem