Imprimir aquesta pàgina

Equip pedagògic

Tutories

P3 Laura Grifell
P4 Anna Rovira

P5 Elisabet Ramírez

ESPECIALISTES  :

EDUCACIÓ FÍSICA/DUM

Marta Montserrat

Extraescolars

Sònia García-Gil

MÚSICA

Anna Vicens

EXP.PLÀSTICA

Laura Grifell

LL. ESTRANGERES

Anglès – Anna Vicens