Imprimir aquesta pàgina

Equip pedagògic

TUTORIES

1r Albert Carrera / Eulàlia Riera

2n Estel Andreu / Esther Aleñà

3r Josep Marí / Anne-Sophie Jégou

4t Emília Ocaña /Lala Blay

 

ESPECIALISTES

EDUCACIÓ FÍSICA/DUM

Xavier Valero
Extraescolars i 1r/2n ESO : Ferran Hernández

MÚSICA

Biel Ballester

EXP.PLÀSTICA

Act.culturals. Eulàlia Blay

LL. ESTRANGERES

Anglès – Esther Aleñà

Anglès – Ruth Zamora

Francès - Anne-Sophie Jégou

LL. CATALANA

Estel Andreu

Eulàlia Riera

Ona Ramos

LL. CASTELLANA

Emília Ocaña

Eulàlia Riera

Estel Andreu

CIÈNCIES

Viqui Burgués

Jordi Gómez

Josep Marí

Albert Carrera

Joan Serrat

Daniel Urbano

CS / Hª / FILOSOFIA

Laura Grifell / Mercè Carulla / Gerard Rodríguez

Vicenç del Hoyo

Eulàlia Blay

LLATÍ

Emília Ocaña

Ona Ramos