Imprimir aquesta pàgina

Equip pedagògic

TUTORIES

1r Albert Carrera / Eulàlia Riera

2n Esther Aleñà / Ferran Hernàndez

3r Josep Marí / Anne-Sophie Jégou

4t Emília Ocaña /Estel Andreu

 

ESPECIALISTES

EDUCACIÓ FÍSICA/DUM

Ferran Hernández / Xavier Valero
Extraescolars: Anna Paradés /Ferran Hernández

MÚSICA

Biel Ballester

EXP.PLÀSTICA

Act.culturals. Eulàlia Blay

LL. ESTRANGERES

Anglès – Esther Aleñà

Anglès – Ruth Zamora

Francès - Anne-Sophie Jégou

LL. CATALANA

Estel Andreu

Eulàlia Riera

LL. CASTELLANA

Emília Ocaña

Eulàlia Riera

Estel Andreu

CIÈNCIES

Viqui Burgués

Jordi Gómez

Josep Marí

Albert Carrera

Joan Serrat

Daniel Urbano

CS / Hª / FILOSOFIA

Laura Grifell / Pau Pèrez

Vicenç del Hoyo

Eulàlia Blay

LLATÍ

Emília Ocaña

Ona Ramos