ESO Destacats

L'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) és una etapa que comprèn quatre cursos, en els que s’imparteixen dIferents matèries, d’acord amb uns principis d’educació comuns i d’altres d'atenció a la diversitat de l’alumnat.

Els objectius finals de l’ESO són, d'una banda, aconseguir que tots els alumnes adquireixin els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus àmbits humanístics, artístics, científics i tecnològics; d'altra, desenvolupar i consolidar en ells hàbits d’estudi i treball, preparar-los per a la seva incorporació a estudis posteriors i/o a la inserció laboral i, finalment, formar-los per l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

A l'Educació Secundària Obligatòria hi ha un conjunt de matèries que imparteixen uns continguts comuns per a tots els alumnes i que han de cursar obligatòriament i una part variable que és la que estableix diferències entre els currículums cursats pels alumnes. En aquest sentit, l'escola ofereix tots els recursos necessaris per tal que cada alumne completi aquesta etapa de manera exitosa, tant a nivell acadèmic com de formació humana i cultural. Des d'una tutoria individualitzada, fins a la realització d'activitats diverses que col·laborin en la formació integral de l'alumnat: visites culturals, conferències, animació lectora, sortides i colònies.

Es potencia, també, especialment, la pràctica de la llengua anglesa creant situacions diverses en les que els alumnes poden exercitar-se en l'ús real d'aquesta llengua (representacions teatrals, correspondència amb alumnes europeus, intercanvi lingüístic, assistent de conversa...)

 

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral RT @rtvenoticies: 🐢 En el Dia Mundial de l'Educació Ambiental ens hem volgut fixar en una escola de Sant Feliu de Llobregat. És l'escola…