шаблоны joomla 3.0
новости туризма
Estàs aquí:Inici Etapes Batxillerat Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

RESULTATS DE LES PAU 2017:

L’escola ocupa el primer lloc entre tots els centres públics o concertats de Catalunya.

El curs 2016-17 ha estat el vuitè any del nou model de prova d’accés a la universitat (LOE), amb una part optativa específica segons els estudis que es vulguin seguir. Els resultats dels alumnes a l’Escola han estat excepcionalment bons:

De fet era la primera vegada en la història de l’Escola que aprovaven batxillerat i es presentaven a la selectivitat la totalitat dels alumnes del curs. A més les proves d’accés a la universitat (PAU-juny) d’enguany també han estat superades pel 100% d’alumnes de l’Escola per un 94 % que ho ha fet a Catalunya.

La mitjana dels alumnes de l’escola en la fase general ha estat de 7,65, superior en més d’un punt al 6,29 de la resta d’escoles de Catalunya. És la major diferència dels darrers anys.

Això a permès a l’Escola ser el segon millor centre d’entre els més de set-cents que presenten alumnes a selectivitat. De fet, som el millor centre en resultats de les PAU entre tots els públics i concertats atès que el primer és privat i realitza un batxillerat internacional. Aquests excel·lents resultats no són un fet aïllat; els darrers tres anys ens hem mantingut dins de l’1% de centres amb millors resultats ocupant respectivament les posicions sisena, cinquena i ara segona. 

També es destacable que les quinze matèries de l’Escola han obtingut millor mitjana que la catalana, essent especialment bons els resultats en literatura catalana (9,7 de mitjana, 2,9 punts per sobre Catalunya), història de l’art (9,3, que és 2,6 punts superior) -en aquestes dues matèries més de la meitat dels alumnes tenen un 10!- , llatí  (1,6 per sobre) i biologia (1,5 per sobre).

Aquests resultats s’obtenen tot i presentar la totalitat dels alumnes inicials de 2n de batxillerat de l’Escola mentre la mitjana de Catalunya només presenta un 60 % dels alumnes.

 

RESULTATS DE LES PAU DEL PERÍODE 2000-2017

Presentem els resultats acumulant també els 10 anys LOGSE, obtenint així dades d’17 anys i per tant fortament significatives. - El 90 % dels alumnes de Catalunya han superat les PAU, a l’escola Mestral l’han superada més del  99,6 % dels alumnes. No les han superades un 10% a Catalunya per un 0,4 % a la Mestral.

- El nombre d’alumnes que no aprova 2n de Batxillerat al juny és del 31 % a Catalunya, a l’escola ho fan el 11 % dels alumnes.

- El 54 % dels alumnes de Catalunya que comencen 2n de Batxillerat acaben aprovant el curs, la selectivitat i accedint a la universitat. A l’escola Mestral ho fan el  87 %. Això fa més meritoris els resultats a les proves de selectivitat dels alumnes de l’escola ja que són obtinguts presentant un proporció d’alumnes a les PAU  molt més alta que la resta de centres.

- La nota mitjana de les PAU és de 5,93 mentre que la mitjana dels alumnes de l’escola Mestral és de  6,92. Això ha permès que una proporció molt alta d’alumnes pogués optar pels estudis i el centre que havia sol·licitat en primera opció.

- Per matèries els resultats acumulats també són molt bons. Destaquen especialment el dibuix tècnic (5,8 a Catalunya 7,7 a la Mestral) la Física (5,2 a Catalunya, 6,7 a la Mestral) i les Matemàtiques ciències (5,5 a Catalunya, 7,1 a la Mestral). També és molt positiu que totes les matèries a l’Escola es troben per sobre la mitjana de la respectiva matèria a Catalunya.

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral LA POSTA DE LES TORTUGUES A finals de la setmana passada, la petita commoció mestralera anual va passar: Les tortug… https://t.co/DTtr35HaO2
Estàs aquí:Inici Etapes Batxillerat Proves d'Accés a la Universitat (PAU)