Proves d'Accés a la Universitat (PAU)

RESULTATS DE LES PAU 2019.

El curs 2018-19 ha estat el desè any del nou model de prova d’accés a la universitat (LOE), amb una part optativa específica segons els estudis que es vulguin seguir. Els resultats dels alumnes a l’Escola  han estat absolutament extraordinaris :

L’Escola ha presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU-juny) el 94% dels estudiants matriculats a 2n de batxillerat (per un 63% de mitjana a Catalunya), les proves d’enguany també han estat superades pel 100% d’alumnes de l’Escola –com en els darrers 16 anys-, per un 96,4 % que ho ha fet a Catalunya.

La mitjana dels alumnes de l’escola en la fase general ha estat de 8,00. És bastant probable que sigui la primera vegada que un centre concertat o públic supera el 8 de mitjana!!!  Un punt i mig per sobre del  6,5 de la resta d’escoles de Catalunya.  Fins finals d’octubre no sabrem quina posició ocupa la Mestral entre els més de set-cents centres però és bastant raonable que siguem el segon centre (tercer a tot estirar) i és segur que seguirem formant part del 1% de millors centres com en 4 dels darrers 5 anys.

Per matèries destaquen especialment els resultats, en Història de l’Art (8,9 de mitjana, 2,6 punts per sobre Catalunya), Matemàtiques CCSS ( 8,6 de mitjana i 2,2 punts per sobre Catalunya) Matemàtiques ciències (8,7, 2,0 punts per sobre i la Física (8,4, 2,0 punts per sobre).

També és molt destacable que totes quinze matèries han quedat per sobre la mitjana catana malgrat presentem un proporció molt més alta d’alumnes.
 

RESULTATS DE LES PAU DEL PERÍODE 2000-2019


Presentem els resultats acumulant també els 10 anys LOGSE, obtenint així dades de 20 anys i, per tant, fortament significatives.

- El 90 % dels alumnes de Catalunya han superat les PAU, a l’escola Mestral l’han superada més del  99,6 % dels alumnes. No les han superades un 10% a Catalunya per un 0,4 % a la Mestral.

- El nombre d’alumnes que no aprova 2n de Batxillerat al juny és del 31 % a Catalunya, a l’escola ho fan el 11 % dels alumnes.

- El 54 % dels alumnes de Catalunya que comencen 2n de Batxillerat acaben aprovant el curs, la selectivitat i accedint a la universitat. A l’escola Mestral ho fan el  87 %. Això fa més meritoris els resultats a les proves de selectivitat dels alumnes de l’escola ja que són obtinguts presentant un proporció d’alumnes a les PAU  molt més alta que la resta de centres.

- La nota mitjana de les PAU és de 5,99 mentre que la mitjana dels alumnes de l’escola Mestral és de  7,00. Això ha permès que una proporció molt alta d’alumnes pogués optar pels estudis i el centre que havia sol·licitat en primera opció.

- Per matèries els resultats acumulats també són molt bons. Destaquen especialment el dibuix tècnic (5,8 a Catalunya 7,5 a la Mestral), les Matemàtiques ciències (5,6 a Catalunya, 7,2 a la Mestral) i la Física (5,3 a Catalunya, 6,7 a la Mestral). També és molt positiu que totes les matèries a l’Escola es troben clarament per sobre la mitjana de la respectiva matèria a Catalunya.

L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

En general els nostres alumnes volen seguir estudis universitaris i així ho fan pràcticament tots. El nombre d’alumnes que opten per estudiar mòduls és inferior a un per classe i fins i tot els repetidors també acaben normalment accedint a la universitat al cap d’un any.
 
El nombre d’alumnes que inicien el segon de Batxillerat a l’Escola i que accedeix a la universitat és del 87% mentre la mitjana catalana és del 54 %. A més els que accedeixen ho fan amb una nota un punt més alta; això permet que el 68% pugui escollir la carrera universitària i el centre on estudiar-la respecte un 33 % de la mitjana a Catalunya.

L’any 2019 dels 33 estudiants que van començar segon de batxillerat, 31 el van aprovar al maig, 30 dels quals es van presentar i superar la selectivitat (22 en el estudis i centre que volien) i ja han començat els estudis universitaris, un alumne va aprovar en la convocatòria extraordinària de juny i  un altre no ha superat segón de batxillerat i l’està repetint.

 

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral RT @linformatiu_tve: Els escolars treballen online. Les matèries que facin no seran avaluables. També els recomanen que facin jocs amb la f…