Imprimir aquesta pàgina

Guies d'aula

La guia d'aula conté la informació bàsica del curs.

 

GUIA DE 2N DE BATXILLERAT- Guia personalitzada de cada alumne/a, lliurada a les famílies a la reunió de classe.

Mitjà