Equip pedagògic

Tutoria 1r Ciències : Joan Serrat

Tutoria 1r Humanitats: Dani Urbano

Tutoria 2n Ciències: Jordi Gómez

Tutoria 2n Humanitats: Pau Pérez

    Llengua Catalana: Eulàlia Riera / Estel Andreu
    Llengua Castellana:Emilia Ocaña / Eulàlia Riera
    Llengua Anglesa:Ruth Zamora
    Geografia i Història: Mercè Carulla / Pau Pérez
    Biologia: Josep Marí
    Ciències del món contemporani: Joan Serrat
    Matemàtiques Ciències: Jordi Gómez
    Matemàtiques Humanitats: Viqui Burgués , Dani Urbano
    Dibuix Tècnic: Joan Serrat
    Història de l'art i Estètica: Lala Blay
    Educació Física: Xavier Valero
    Francès: Anne Sophie Jégou
    Filosofia: Vicenç del Hoyo
    Psicologia: Cristina Ros
    Llatí: Meritxell Bosch
    Química: Viqui Burgués

    Treballs de recerca:

 • Lala Blay
 • Viqui Burgués
 • Mercè Carulla
 • Jordi Gómez
 • Josep Marí
 • Eulàlia Riera
 • Cristina Ros
 • Joan Serrat
 • Dani Urbano
 • Laura Grifell
 • Ruth Zamora
 • Ferran Hernández
 • Pau Pérez


    Assessorament psicopedagògic: Cristina Ros
    Servei d'Orientació Professional: Vicenç del Hoyo

 

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem