Batxillerat Destacats

 

ELS ESTUDIS : EL NOSTRE BATXILLERAT

Els alumnes que desitgen accedir a estudis universitaris troben a l’Escola Mestral un ambient estimulant i eficaç per a l’estudi. La raó és l’equilibri entre una bona formació acadèmica i una base cultural i humana

Saber conceptual rigorós

El nostre Batxillerat ajuda a aconseguir i consolidar la base que farà possible els estudis universitaris dels alumnes, mitjançant l’adquisició d’un conjunt de destreses i d’un saber conceptual rigorós que possibilita obtenir un alt índex d’aprovats a les PAU, 99% , amb una nota mitjana força superior a la mitjana de Catalunya.

Formació humana i cultural sòlida més enllà del marc curricular

Viure l’art i la cultura més enllà del marc curricular és un dels objectius del nostre Batxillerat. Els nostres alumnes poden complementar els estudis amb sortides i viatges culturals, assistència a concerts i audicions musicals, projeccions cinematogràfiques, exposicions temporals i museus, espectacles teatrals i de dansa, conferències, etc. Alhora poden participar en la companyia teatral de l’escola, en diversos cursos i mostres de fotografia i també realitzar activitats musicals extraescolars.

Experimentació i recerca
Tan important com l’adquisició de coneixement és el procediment i el mètode com s’hi arriba, per això l’escola dedica molts recursos a l’organització i elaboració del treballs de recerca, així com en els instruments experimentals que s’utilitzen. L’escola compta amb un laboratori a cel obert, el pati de les tortugues; una aula didàctica d’arqueologia, una aula a laire lliure de física, el jardí de Faraday; una estació meteorològica i un hort ecològic.

Atenció específica als idiomes

Per tal de millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres (anglès i francès), l’escola posa a l’abast dels seus alumnes l’aula d’autoaprenentatge d’idiomes, presenta els estudiants de francès als exàmens per a l'obtenció del Delf i proporciona formació complementària a aquells alumnes capacitats per a obtenir el First Certificate.

Servei d’orientació professional i tutoria personalitzada

Per a l’escola, la funció essencial de les tutories és tenir cura del desenvolupament dels alumnes per tal d’ajudar-los a esdevenir persones adultes. La tutoria té el paper d’acollir els estudiants i de generar un espai on prendre consciència de les capacitats, qualitats i/o mancances i dels objectius acadèmics i professionals. L’escola compta també amb un servei d’orientació que, en coordinació amb les tutories, s’ocupa d’ajudar els alumnes a prendre les decisions que guiaran el seu futur, amb una permanent actualització de la informació universitària i de formació professional.

 

 Fragment del discurs pronunciat pels alumnes de segon de Batxillerat en la seva Festa de Comiat - Juny 2022:

“L’escola ha estat la nostra llar durant tot aquest temps i, ara, ens n’emportem un tresor. Ens heu ensenyat matemàtiques, llengües, història... sabem moltes coses... però tot això no és el tresor, la meravella és aprendre a viure, a gaudir del viure.  Ens heu donat les eines per aprendre a ser persones. Tots ens hem anat construint i a la vegada ens hem anat configurant com el conjunt que som, perquè, d’alguna manera, tots nosaltres també som un de sol.”

 

                                                                           

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem