Batxillerat Destacats

ELS ESTUDIS : EL NOSTRE BATXILLERAT

Els alumnes que desitgen accedir a estudis universitaris troben a l’Escola Mestral un ambient estimulant i eficaç per a l’estudi. La raó és l’equilibri entre una bona formació acadèmica i una base cultural i humana

Saber conceptual rigorós

El nostre Batxillerat ajuda a aconseguir i consolidar la base que farà possible els estudis universitaris dels alumnes, mitjançant l’adquisició d’un conjunt de destreses i d’un saber conceptual rigorós que possibilita obtenir un alt índex d’aprovats a les PAU, 99% , amb una nota mitjana força superior a la mitjana de Catalunya.

Formació humana i cultural sòlida més enllà del marc curricular

Viure l’art i la cultura més enllà del marc curricular és un dels objectius del nostre Batxillerat. Els nostres alumnes poden complementar els estudis amb sortides i viatges culturals, assistència a concerts i audicions musicals, projeccions cinematogràfiques, exposicions temporals i museus, espectacles teatrals i de dansa, conferències, etc. Alhora poden participar en la companyia teatral de l’escola, en diversos cursos i mostres de fotografia i també realitzar activitats musicals extraescolars.

Experimentació i recerca
Tan important com l’adquisició de coneixement és el procediment i el mètode com s’hi arriba, per això l’escola dedica molts recursos a l’organització i elaboració del treballs  de recerca, així com en els instruments experimentals que s’utilitzen. L’escola compta amb un laboratori a cel obert, el pati de les tortugues; una aula didàctica d’arqueologia, una aula a laire lliure de física, el jardí de Faraday; una estació meteorològica i un hort ecològic.

Atenció específica als idiomes

Per tal de millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres (anglès i francès), l’escola posa a l’abast dels seus alumnes l’aula d’autoaprenentatge d’idiomes, presenta els estudiants de francès als exàmens per a l'obtenció del Delf i proporciona formació complementària a aquells alumnes capacitats per a obtenir el First Certificate.

Servei d’orientació professional i tutoria personalitzada

Per a l’escola, la funció essencial de les tutories és tenir cura del desenvolupament dels alumnes per tal d’ajudar-los a esdevenir persones adultes. La tutoria té el paper d’acollir els estudiants i de generar un espai on prendre consciència de les capacitats, qualitats i/o mancances i dels objectius acadèmics i professionals. L’escola compta també amb un servei d’orientació que, en coordinació amb les tutories, s’ocupa d’ajudar els alumnes a prendre les decisions que guiaran el seu futur,  amb una permanent actualització de la informació universitària i de formació professional.

MODALITATS DE BATXILLERAT : CIÈNCIA I TECNOLOGIA / HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

PLA D'ESTUDIS

Matèries comunes

  • Llengua catalana i literatura I i II
  • Llengua castellana i literatura I i II
  • Llengua estrangera (anglès) I i II
  • Filosofia i ciutadania
  • Ciències per al món contemporani
  • Història de la filosofia
  • Història
  • Educació física
  • Treball de recerca
  • Tutoria


Matèries de modalitat
L’alumne ha de cursar durant l’etapa un mínim de cinc matèries de la seva modalitat.

                      

Ciències i Tecnologia 1r 2n
Física 4 4
Química 4 4
Biologia 4 4
Dibuix Tècnic 4 4
Matemàtiques  4 4
     

 

Humanitats i Ciències Socials 1r 2n
Matemàtiques CCSS I i II 4 4
Llatí I i II 4 4
Història del Món Contemporani 4 -
Història de l'Art  - 4
Litereatura Universal 4 -
Literatura Catalana  -  4
Geografia  - 4
     

 

Matèries optatives


L’alumne completarà la seva formació amb les matèries optatives que l’escola l’ofereix i que millor s’adapten als seus interessos, amb independència de la modalitat de batxillerat triada.

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral RT @rtvenoticies: 🐢 En el Dia Mundial de l'Educació Ambiental ens hem volgut fixar en una escola de Sant Feliu de Llobregat. És l'escola…