PLA D'ORGANITZACIÓ 2021-22

Per elaborar el PLA D’ORGANITZACIÓ  DE L’ESCOLA per al curs  2021-2022 a l’Escola Mestral SCCL  hem seguit les indicacions del Departament d’Educació establertes en el “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” presentat el maig de 2021 i les modificacions del mateix Pla presentades el 30 d’agost de 2021. Aquest pla és molt semblant al del curs passat.

La voluntat del Departament d’Educació i de la nostra escola, atenent a l’experiència del curs passat és que, un cop més, l’alumnat pugui assistir totes les hores lectives presencialment al centre. Aquest Pla  estableix les bases perquè el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l'equilibri entre la protecció de la salut de les persones les escoles la gestió correcta de la pandèmia i el dret dels infants i joves a una educació de qualitat.

En una societat amb grans incerteses, cal que l'escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l'aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s'adaptaran en funció de l'evolució del context epidemiològic i dels avenços en el pla de vacunació i en la immunitat de grup.

Aquest Pla ha estat presentat al Consell Rector de la Cooperativa i presentat i aprovat pel Consell Escolar, el dimarts 14 de setembre de 2021

Clic aquí per descarregar el : PLA D'ORGANITZACIÓ 2021-22

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral RT @rtvenoticies: 🐢 En el Dia Mundial de l'Educació Ambiental ens hem volgut fixar en una escola de Sant Feliu de Llobregat. És l'escola…