PLA D'OBERTURA 2020-21 COVID-19

Aquest pla segueix les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres escolars educatius de Catalunya de 30 de juny de 2020 i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres escolars educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19” amb data de 3 de juliol.

Aquest pla ha estat aprovat pel Consell Escolar amb data de 9 de setembre del 2020, forma part de la Programació General Anual de escola i està disponible al web de l’escola.

La nostra prioritat és l’obertura del escola amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la situació d’incertesa persisteix i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que comporten canviar alguns aspectes importants del funcionament de l’escola.

Feu clic al següent enllaç per descarregar el pla:

PLA D'OBERTURA 2020-21 COVID-19 ESCOLA MESTRAL

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem

EscolaMestral RT @linformatiu_tve: Els escolars treballen online. Les matèries que facin no seran avaluables. També els recomanen que facin jocs amb la f…