Imprimir aquesta pàgina

Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són un dels grans valors afegits de la nostra escola. Formen part del nostre projecte educatiu, són gestionades per l’equip directiu i coordinades pel professor de l’àrea amb la que tenen relació. Les realitza el mateix professor o bé monitors especialitzats. Les despeses que generen s’engloben dins del pressupost general de la Cooperativa i els alumnes les trien en funció dels seus interessos o aptituds o bé a proposta del professor.

Llibret activitats  extraescolars 18-19

Butlleta d'inscripcions activitats extraescolars 18-19

Horaris activitats extraescolars 18-19

 

*L'import d'aquesta activitat no està inclòs en la quota de la cooperativa