Concert de Jazz del Biel Ballester i el seu Trio

DISSABTE 9 D’OCTUBRE DE 2021

C O N C E R T   D E   J A Z Z
DEL BIEL BALLESTER
I EL SEU TRIO

AL CENTRE MORAL DE GRÀCIA
Carrer de Ros de Olano, 9, Barcelona
DE 19:00 A 20:30
PREU:10 €

.

On Participem

On som?

Carretera Sànson, 81
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel: 93 666 14 28
tac.lartsemalocse@lartsem